PD-mistanke for Midt Norsk Havbruk

Nyheter
885

Fisken fra lokaliteten Humulen i Nord-Trøndelag er allerede under utslakting.

I en epost datert 20. juli, skrevet av Midt Norsk Havbruks veterinær Siri Ag, ble det testet positivt for pancreas disease (PD) virus.

«I går mottok MNH et prøvesvar fra Patogen Analyse hvor 3 av 10 PD-prøver fra Humulen tatt 06.07.17 har testet positivt for SAV2. CT-verdier rangerer mellom 21 og 23.

Dette gjelder to av merdene ved anlegget. Den ene merden var allerede ferdig utslaktet for to dager siden (18.07.) og den ble slaktet lukket. Den andre merden slaktes lukket fra og med i går og den siste fisken blir kjørt inn til slakt søndag natt.

Begge merdene med mistanke om PD er da slaktet ut.»

Humulen-lokaliteten, som ligger like nordøst for Rørvik, er plassert innenfor en overvåkningssone for ILA.

Den resterende fisken vil bli utslaktet i løpet av august, opplyser Ag videre.

«Det står igjen to merder på lokaliteten som det p.t. ikke er mistanke på, og som er planlagt utslaktet til den 7. august.

Den resterende V-16 fisken står på lokaliteten Årsethfjorden, hvor det ikke er mistanke om sykdom. Denne lokaliteten vil være slaktet ut i løpet av august.»