PD-forvaltningen – på høy tid å ta grep

Den nye PD-forskriften trådte i kraft i slutten av august i år. Med den kom en nasjonal forskrift for PD som har som formål å redusere konsekvensene av PD i en PD-sone, å hindre at PD etablerer seg i en overvåkingssone og å begrense utbredelsen av de enkelte subtypene av PD-virus.

Erfaringene med den nye PD-forskriften relativ kort tid etter ikrafttredelse, er at den skaper forvirring og den genererer en stadig lengre liste av spørsmål og svar på Mattilsynet sin nettside.

Denne uken inviterer Mattilsynet næringsaktører for å diskutere bekjempelsesplan for PD, det vil si premissene for hvordan den nye PD-forskriften skal forvaltes. I denne omgangen er ikke fagorganer som Akvaveterinærenes forening eller Tekna Havbruk og Fiskehelse invitert, men vi forventer at forvaltningen også tar våre råd som fageksperter på alvor i det videre arbeidet. Vi er sterkt kritiske til prosessen i forkant av innføringen av den nye PD-forskriften. Her ble flere forhold i forskriften forandret, uten mulighet til å gi innspill, kort tid før den ble vedtatt. Versjonen som ble sendt på høring tidligere i år var vesentlig forskjellig fra innholdet i den som ble vedtatt. I tillegg ble det gjort forandringer i transportforskriften som ikke ble sendt ut på høring.

Vår klare mening er at PD-forskriften slik den foreligger i dag, ikke tjener formålet og at den i altfor stor grad er diktert av politiske føringer. Politiske føringer med kortsiktig perspektiv uten mål om å faktisk bekjempe sykdommen. Dette blir en dårlig strategi hvis akvakultur skal være Norges satsingsområde etter oljen.

Det offentlige, ofte sammen med næringsaktører, har gjennom mange forskningsprosjekter bidratt til økt kunnskap om PD. Det er lite av denne forskningen som gjenspeiles i den nye PD forskriften. Etter vår oppfatning finnes det i dag mye kunnskap om PD som tilsier en annen strategi enn det som foreløpig ligger til grunn for PD-forvaltningen.

Tekna og Akvaveterinærenes Forening mener at det er på tide å våkne. PD er ikke en sykdom vi kan leve med. Det er faktisk også en av få sykdommer vi kan klare å bekjempe utenfor endemisk område og i stor grad begrense innen endemisk område. Det er nå vi velger vei, å ta opp kampen mot PD eller fortsette å leve med den, men vi vil understreke at det er vår plikt av hensyn til fisken å ta kampen mot en sykdom så alvorlig som PD. Vi er i en tid der fiskevelferden er under stort press og da har vi også et spesielt ansvar for å ta grep som virkelig har en positiv betydning. Et samlet fagmiljø innen fiskehelse og havbruk mener at tiden for halvhjertede løsninger og kortsiktig tenkning er over.