Påvist ILA ved Bolaks-anlegg

Nyheter
1807

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13227 Altaneset i Fusa kommune i Hordaland.

Det opplyser Matttilsynet i en pressemelding.

Lokaliteten drives av Bolaks. Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Bolaks varslet Mattilsynet 4. juni om mistanke om ILA, bygget på positive analyseresultater fra PatoGen. Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 11. juni på grunnlag av kliniske symptomer og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting av fisk med sikte på tømming av lokaliteten er allerede påbegynt.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet, opplyser Mattilsynet videre.