Påvist ILA for Nordlaks

Nyheter
353

Det melder Mattilsynet på sine hjemmesider.

– For å forhindre smittespredning er lokalitetene pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dessuten er alle involverte aktører i det aktuelle området varslet, forteller seniorinspektør Fredrik Follesdal Venold ved distriktskontoret for Lofoten.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om mistanke om ILA på bakgrunn av positive laboratoriefunn for ILA den 26. september. Mattilsynet tok ut nye prøver som ble sendt til Veterinærinstituttet for eventuell verifisering av sykdommen. ILA ble bekreftet den 3. oktober.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Lokaliteten er publisert på Veterinærinstituttets interaktive kart over ILA-tilfeller.