Påvisning av ILA hos Mowi i Nordland

Nyheter
661

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Mowis sjølokalitet Matvika i Sørfold kommune i Nordland fylke.

Det bekrefter Mattilsynet i en melding.

Mowi varslet Mattilsynet 2. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Matvika basert på analyseresultater etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet har nå stadfestet ILA-diagnosen 12. juli på grunnlag av kliniske symptomer, obduksjonsfunn og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er per dags dato allerede lokalisert innenfor en overvåkingssone i et kontrollområde for ILA i Sørfold og Bodø kommuner, Nordland.

Da sykdommen er påvist på fisk ved Matvika, blir det om kort tid vedtatt et oppdatert kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.

Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, avstandsforhold, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10–20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.