PatoGen og ADL inngår strategisk samarbeid

Nyheter
633

Fiskehelse- og analyseselskapene PatoGen og ADL Diagnostics inngår et forpliktende samarbeid med fokus på muligheter i Chile i første omgang.

ADL Diagnostics Chile opererer det største lab nettverket for fisk i Chile, og leverer ulike produkter og tjenester, inkludert omfattende forskning. PatoGen er største leverandør av forebyggende fiskehelsetjenester i Norge og Skottland.

De to selskapene vil opptre hver for seg i markedene, men vil dele på laboratorietjenester og etablere felles utviklingsprosjekter.

– Etter at PatoGen besluttet å etablere seg i Chile, viste samtalene med ledelsen i ADL at selskapene her en felles motivasjon for å utvikle nye og bedre løsninger, som hjelper oppdrettsselskaper å forbedre produksjonen av fisk, sier administrerende direktør i PatoGen, Jørn Ulheim.

– Strukturen i Chile på fiskehelseområdet er slik at PatoGen velger å etablere et strategisk samarbeid med en lokal partner på utvalgte områder, fortsetter Ulheim.

Patricio Bustos, administrerende direktør i ADL sier:

– Denne alliansen er gjensidig nyttig siden den komplementerer og forsterker kunnskapen til begge selskapene. Tatt i betraktning den ledende posisjonen begge selskapene har etablert i hvert sitt marked, som består av de to største lakseproduserende landene i verden, vil ADL og PatoGen forsøke å samle visjon, ekspertise og teknologi. Det strategiske samarbeidet vil legge grunnlaget for å gi kundene tilgang til innovative produkter som bedrer lønnsomheten i produksjonen av fisk, avslutter Bustos.