PatoGen innfører histologi

Nyheter
1794

I august innfører PatoGen histologitjenester til sine kunder.

– Vi har over en lengre periode hatt forespørsel om hvorfor ikke PatoGen også kan innføre histologi slik at denne tjenesten kan sees i sammenheng med PCR og sekvensering som selskapet allerede tilbyr, sier salgs- og markedsdirektør i PatoGen, Ove Gjelstenli.

– Tjenesten vil forenkle hverdagen til kundene våre gjennom felles innsending og rapportering uten unødig opphold, fortsetter Gjelstenli.

– Omfattende vurderinger
Laboratoriedirektør Birgit Myklebust sier at selskapet det siste året har gjort omfattende vurderinger på hva som er den beste løsningen de kan tilby.

– Etter nærmere dialog med Fürst Medisinske Laboratorium på Furuset i Oslo ble det tydelig for oss at den beste løsningen er et samarbeid med en aktør som har betydelig kompetanse på fagområdet. Kundene vil sende prøver til PCR og histologi samlet til Ålesund eller Bodø. Histologiprøvene distribueres videre til Oslo, og behandlingen av prøvene blir påbegynt samme ettermiddag. Fürst vil foreta teknisk fremstilling og digitalisering. Deretter overtar PatoGen igjen, sier Myklebust.

– Tolkingen av de digitale bildene vil foregå med egne PatoGen-ansatte, og vi er veldig fornøyd med å ha fått med oss Even Thoen som vår første histopatolog. Thoen har en omfattende erfaring fra området og er godt kjent med alle fiskesykdommene som påvirker norsk oppdrett. Vi vil nå fortsette arbeidet med å rekruttere flere histopatologer, sier Myklebust.

– Spennende prosjekt
Fürst Medisinsk laboratorium er et av Nord Europas største frittstående laboratorium og leverer flere laboratorietjenester til norske Helseforetak, spesialister og legekontorer.

Einar Svartsund, som er avdelingsleder i Fürst, sier at det er spennende å kunne bruke kompetansen og laboratoriefasilitetene innenfor nye fagområder.

– Dette er et spennende prosjekt med en solid samarbeidspartner hvor vi ser frem til å komme i gang med kommersiell drift, sier Svartsund.