Patentkonflikt opp i lagmannsretten, oppfinner krever at konkurrenten ødelegger alle notvaskere de har solgt

Nyheter
2459

Multi Pump Innovation (MPI) og Pump Supply møtes i neste uke i Borgarting lagmannsrett.

Konflikten strekker seg helt tilbake i 2013, skriver Teknisk Ukeblad. Oppfinner Trond Sivertsen oppdaget notvaskeren «Netmaster» på Aqua Nor-messen. Ifølge Sivertsen var vaskeren en tro kopi av «Terminator», en maskin selskapet hans MPI var i ferd med å patentere.

Krever at notvaskere ødelegges
Nå krever MPI at konkurrenten Pump Supply ødelegger alle notvaskere de har solgt til oppdrettsnæringen.

– Dette dreier seg om en ren kopi av en annens produkt, sier advokat Steinar Lie i Zacco, som er advokat for Multi Pump Innovation (MPI).

MPIs notvasker «Terminator». FOTO: MPI

Daglig leder i Pump Supply, Bjørn Terje Ulvnes, er uenig.

– Vi håper at retten kjenner patentet ugyldig, slik at det ikke kan brukes til å stenge andre aktører ute fra markedet, skriver han til Teknisk Ukeblad.

Anket to ganger
Saken har allerede vært to ganger i rettsapparatet, og begge ganger har Pump Supply tapt og anket.

Først ble selskapet dømt for patentinngrep, og Oslo Tingrett forbød Pump Supply å selge sin notvasker. Men selskapet slapp å ødelegge de maskinene som allerede var solgt slik MPI krevde. Denne dommen ble anket.

Deretter prøvde de å få kjent patentet til MPI ugyldig, men Pump Supply ble dømt til å betale over en million kroner i saksomkostninger. Denne dommen ble også anket.

Det er altså disse to sakene som nå skal behandles i Borgarting lagmannsrett.