Pareto oppgraderer sektoren

Nyheter
945

– Vi tar nå spranget og tar med i våre verdsettelsesberegninger at vi tror syklusene er brutt. Vi senker vår WACC-forutsetning til 9% (fra 10%), løfter verdsettelsen for hele sektoren, og som sådan vil vi se et ytterligere oppsidepotensial på mer enn 25 %, skriver Henning Lund, aksjeanalytiker i Pareto Securities.

I en 83 siders rapport som blir distribuert til Paretos kunder mandag morgen vender Lund opp i sitt syn på lakseaksjene på Oslo Børs.

– I dagens prising ser vi en margin priset inn lik fem års gjennomsnitt per 2014e , ikke inkludert den positive resultatutviklingen vi forventer fremover, argumenterer han.

Inntjeningen til lakseoppdretterne har gått  klare sykler over tre tiår – fra høye topper til dype bunner. Lund tror at det kommer et brudd med dette mønsteret de kommende årene.

Lakseaksjene har, som de fleste andre aksjer på børsen, falt en del tilbake i den siste tidens turbulens. Nå har de falt nok, mener Lund.

– Vi vurderer sektoren som «Kjøp», og fremhever Marine Harvest Group, Lerøy Seafood Group, Grieg Seafood og Austevoll Seafood som våre toppvalg.

Lund øker samtidig sitt prisanslag for fjerde kvartal 2014 fra 35 til 36 kroner. 2015-prisen for laks løftes med 90 øre til 40 kroner.