På to år har Vamar tjent 44,6 millioner kroner på luselektere. Nå videreføres leieavtalen med SalMar til 2025

Nyheter
1306
Vaaglandselskap forlenger gullkantet avtale.
 
Det fem år gamle firmaet Vamar har siden 2016 hatt en avtale med SalMar om leie av lektere for lusebehandling basert på spyling av laksen. Spylingen skjer med sjøvann basert på teknologi levert av Hydrolicer/Smir.
 
«Samarbeidet har resultert i en svært effektiv metodikk for lusebehandling av laksen til SalMar», skriver Vamar på sin Facebook-side.
 
Vamar, som er et søsterselskap av Vaagland Båtbyggeri, har bygd og utrustet lekterne. 
Disse leies ut og bemannes av egne folk fra SalMar.
 
SalMar og Vamar har nå blitt enige om å videreføre avtalen om leie og drift av lekterne «SLC 02» og «SLC 04» frem til 2025. Avtalen omfatter leie, vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av lekterne.
 
Vamar, som er heleid av Vaagland Eiendomsselskap, har sitt hovedkontor i Halsa på Nordmøre.
 
Vamar 2019 2018 Endring
Omsetning 56,9 53,9 5,6 %
Driftsresultat 26,0 26,9 -3,3 %
Resultat før skatt 22,4 22,2 0,9 %
       
Driftsmargin 45,7 % 49,9 %  
       
Alle tall i millioner kroner