På oppdrag i forenkling

Meninger
899

Norges lakseindustri har økt kraftig, ikke bare i verdi, men også i produsert volum. Man sier at “all laks finner et hjem” og “ingenting har det så travelt som en død laks”.

Det er mye sant i disse utsagnene og begge deler bidrar til å øke markedets kompleksitet. Et marked som er mer volatilt enn noensinne. Det har aldri vært så vanskelig å finne den “korrekte” markedsprisen – og den pågående COVID-19 situasjonen har gjort dette enda vanskeligere.

I perioden 2000 til 2019 har den norske produksjonen av laks gått fra rett i underkant av

400 000 til rett over 1 200 000 tonn med laks (HOG). Prisen har i samme periode beveget seg fra under 20 kroner kiloet (2003) til over 60 norske kroner de siste årene – det betyr at verdien av den norske lakseeksporten har økt enormt.

Da jeg startet JET Seafood ville jeg bidra til at markedet fikk en bedre pristransparens og en mer effektiv måte å sette markedskrysset på. Ved å få en kritisk masse av salgsordre, kjøpsordre og handler til å gå igjennom en markedsplass, vil aktørene både på kjøper og selgersiden mye lettere kunne finne markedsprisen. Endeløse timer med samtaler, diskusjoner og e-poster om mer eller mindre verifiserbare priser og tredjehåndsinformasjon vil reduseres kraftig.

De siste månedene har vi gjennomført en rekke dybdeintervju med aktører i markedet, disse representerer norske oppdrettere, eksportører og videreforedlere såvel som europeiske tradere og videreforedlere. Vi stilte dem bl.a. følgende spørsmål:

  • Hva opplever dere som mest frustrerende ved dagens handelsprosess av laks?
  • Hva bruker dere mest tid på gjennom uken vedrørende det å kjøpe eller selge laks?

Den store majoriteten svarte på spørsmål 1 at det å finne en “korrekt” pris var det mest frustrerende. Markedet har gått fra å sette en pris på fredag som holdt seg mer eller mindre gjennom uken til at man i dag opplever at prisene kan forandre seg med nærmere en Euro i løpet av et par dager.

På spørsmål 2 svarte over halvparten av de spurte at det å finne en kjøper/selger til akkurat den fisken man trengte å kjøpe eller selge var den mest tidkrevende prosessen.

Med Seafoodportal.com skal vi gjøre handelsprosessen mye enklere og mindre tidkrevende for både kjøper og selger.

Ved å få et godt volum av de handler som gjøres i det norske laksemarkedet daglig og ukentlig kan brukerne hurtig se hva som tilbys, hva som etterspørres og hvilke priser de forskjellige kvalitetene handles til. Ved å få en daglig prisindeks vil man også slippe å bruke store deler av dagen på å finne informasjon – i Seafoodportal vil denne informasjonen være lett tilgjengelig. Effektiv gjennomføring av handler, både i og utenfor Sefoodportal.com, vil komme alle parter til gode.