På Færøyene og i Chile brukes oppdrettslaboratorier for Covid-19-tester. Nå kan det samme skje i Norge

Nyheter
1116

Norske laboratorier, som til daglig sjekker oppdrettsfisk for virussykdommer, åpner for 6.000-7.000 tester per dag.

iLaks har tidligere rapportert om laboratorier i Chile og Færøyene som er blitt satt i arbeid for å teste koronasmitte. Også i Norge er det en betydelig laboratoriekapasitet, rettet mot fiskesykdommer, som kan brukes for å sjekke koronavirus.

– Hvis regjeringen vil bruke dem, er laboratoriene fullt i stand til å teste for koronaviruset, sier professor ved Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Bergen, Are Nylund, til NRK.

Det er likegyldig om PCR-testen brukes på fisk, dyr eller mennesker, mener beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet.

– Testen ser etter genmaterialet til virus. Det materialet er det samme om det er dyr eller mennesker som er smittet, sier Jarp.

– Hvis fiskeindustrien slår seg sammen, anslår jeg at vi kunne levert 6.000–7.000 tester om dagen. Det krever noen tilpasninger, men de tror jeg er gjennomførbare, sier Jørn Ulheim, administrerende direktør i Patogen Analyse, til NRK.