Øyfisk girer opp i tøft marked

Nyheter
0

Nordlandsoppdretteren har kjøpt seg mer produksjonskapasitet i et marked preget av Covid-19.

Fjoråret ble krevende, for Øyfisk som for mange andre. Omsetningen falt med 26,5 prosent fra 2019 til 2020. Driftsresultatet ble slanket med 58,3 prosent.

«Reduksjon i inntekter skyldes i hovedsak lavere slaktet volum samt lavere oppnådd salgspris sammenlignet med året før,» fremgår det av årsberetningen.

En tynnere bunnlinje betyr at Øyfisk dropper utbytte. En annen årsak er at selskapet har sikret seg mer produksjonskapasitet – og det koster.

Øyfisk har fire konsesjoner for laks- og ørretoppdrett, samt en konsesjon for oppdrett av torsk. I løpet av 2020 økte regnskapsposten «immaterielle eiendeler» fra 28,6 til 193,5 millioner kroner.

«Selskapet deltok 18. august 2020 i Nærings- og fiskeridepartementets aukson på økt produksjonskapasitet, og fikk tilslag på 625 tonn,» er forklaringen i årsrapportens noter.

Veksten er i stor grad finansiert med lån. Øyfisks bokførte egenkapital var 191,9 millioner kroner ved årsskiftet. Den langsiktige gjelden va 212,5 millioner kroner, hvorav mesteparten er til DNB.

Selskapet søkte i 2018 på en visningskonsesjon, men fikk avslag på denne i år. Vedtaket er påklaget og det forventes en endelig avklaring innen årets utgang.

Øyfisk ble etablert i 1986, og er et heleid datterselskap av Gunnar Klo. Matfiskproduksjonen skjer i fjordsystemet utenfor Myre i Nordland, på seks lokaliteter som det veksles mellom.

Øyfisk 2020 2019 Endring
Omsetning 195,1 265,3 -26,5 %
EBIT 37,6 90,2 -58,3 %
Resultat før skatt 35,1 90,1 -61,0 %
Driftsmargin 19,3 % 34,0 %
Alle tall i millioner kroner