Overvåker 5,5 millioner fisk fra gammelt bankbygg: – Vi har hentet inspirasjon og erfaring fra offshore

Nyheter
1635

Lerøy Aurora har offisielt åpnet sitt tilvekstsenter på Karlsøy i Troms.

Det skriver Nordlys.

Femtitalls skjermer, nytt datautstyr og halvt tonn server. Det må til for å overvåke 5,5 millioner fisk og drive kameraovervåket fôring på fem lokaliteter i Nord-Troms. På sikt skal enda flere lokaliteter kobles opp.

FOTO: Lerøy Aurora

Samler kompetansen
I et gammelt banklokale som tidligere var eid av Sparebanken Nord-Norge jobber sju ansatte på turnus. På sikt skal det bli 12 ansatte.

– Slik får vi samlet kompetansen på ett sted. Og de som jobber her kan dele sin kompetanse med resten av selskapet, sier produksjonssjef Håvard Hårstad til Nordlys.

Vil være synlig
Karlsøy er en stor oppdrettskommune som huser både Lerøy, Wilsgård og NRS. Totalt har Lerøy 30 ansatte i kommunen. Den huser også oppdrettsmotstandere.

– Dette gjør vi ikke for å kjøpe oss velvilje i Karlsøy. Men det er viktig for oss å vise at aktiviteten vår gir ringvirkninger, og at vi driver bærekraftig matproduksjon. Derfor vil vi drive i åpenhet, sier administrerende direktør i Lerøy Aurora, Kurt Einar Karlsen til Nordlys.

Interesserte kan besøke senteret, og se på aktiviteten i kontrollrommet gjennom en stor glassvegg.

– Faktisk har vi hentet inspirasjon og erfaringer fra offshore for å finne gode løsninger som ivaretar helsen til de som jobber i kontrollrommet, sier Karlsen.