Over 700.000 smolt døde momentant ved Marine Harvest-anlegg

Nyheter
3999

Smoltkontroll to dager før viste ingen tegn til problemer. 

Hendelsen som inntraff mellom middag fredag 13. oktober og morgenen 14. oktober, medførte at totalt 734.499 smolt døde mer eller mindre momentant ved settefiskanlegget Steinsvik utenfor Volda. Dette utgjorde en biomasse på omtrent 189.466 kilo.

Det viser en rapport til Mattilsynet som iLaks har fått innsyn i.

Smolten skulle gå i sjø 17. oktober.

«Vi fikk en perakutt dødelighet i 5 kar av 6 kar i P3. Dette var helt sjøklar smolt.», skriver Marine Harvest i sin rapport til Mattilsynet.

Snittvekten i karene lå på mellom 221-273 gram. Smolten fra det siste karet ble straks levert til brønnbåten «Rohav», og det var ingen dødelighet på denne smolten.

«Med det ekstremt perakutte dødelighetsforløpet som vi nå har vært vitne til, anser vi det som mer enn overveiende sannsynlig at dette skyldes vannkvalitetsproblematikk/forgiftning evt. en heftig og perakutt gjellebetennelse trigget eller forårsaket av førstnevnte. Det har vært en svært travel helg, ‐ og da særlig for de ansatte i Steinvika», skriver Marine Harvest videre i sin rapport.

Marine Harvest har i etterkant tatt ut en rekke vannprøver for analyse, i tillegg til diverse andre prøver.

iLaks har forsøkt å kontakte kommunikasjonssjef i Marine Harvest Ola Helge Hjetland uten å få svar.