Over 70 prosent prispremie på Kina relativt til Polen

Nyheter
0

Spesialpakking koster flesk.

Mens Norges største laksekjøper, Polen, kjøpte fisk for 68,23 kroner i forrige uke, betalte Kina hele 117,30 kroner kiloet. Begge prisene er levert Norges grense. Prisdifferansen er på 49,07 kroner.

Sagt på en annen måte; kineserne betalte 71,9 prosent mer enn polakkene for laksen.

Det er flere årsaker til den store prisdifferansen, mener fiskeeksportør Botholf Stolt-Nielsen, daglig leder i Ocean Supreme i Ålesund.

Svakhet
– Flyfrakten er veldig høy. Jeg er usikker på om alle trekker fra korrekt flyfrakt, når de beregner eksportprisen, eller om det gjøres sjablongmessig. Det kan være svakhet i takllgrunnlaget, sier han til iLaks.

Samtidig er pakkingen av laks for Kina-markedet kostnadsdrivende.

Botholf Stolt-Nielsen i Ocean Supreme. FOTO: Ole Alexander Saue.

– Kina krever innerpose og inneretikett. Det gjør det vanskelig og dyrt og pakke det, og går gjerne ut over effektiviteten i pakkelinjen. Og da tar du ned hastigheten på pakkeriet. Mange pakkerier, med grader og pakkelinje, er automatisert, og i alle deler på et pakkeri skal flow’en henge sammen, påpeker han.

– I praksis er det begrenset kapasitet til å gjøre det, en vil ikke ta ned produksjonen for mye. Noen pakker noen paller hver dag, men ikke for mye, og så der det noen som har spesialisert seg og tar mer av det. Flyt i hvert ledd er viktig. En må ha kasser med poser inni og samme etikett på utsiden som inni kassen, forklarer Stolt-Nielsen.

Ocean Supreme har tradisjonelt sett spesialisert seg på eksport av fisk til de asiatiske markeder.

Utfordrende
– I tillegg kommer alle kravene fra Kina; det er mer komplisert å produsere og de får et dyrere produkt. Fra før er det krav i forhold til PD, ILA og sykdommer, og så er det sånn at de kun skal ha storfisk, som gjør det dyrt og utfordrende å produsere til dem.

Han tror ikke prisavviket skyldes varierende grader av kontraktsdekning.

– Det er ikke kontrakter på Kina. En kan ikke ha kontrakter i et sånt marked. Men på Polen er det nok noen kontrakter, uten at jeg har oversikt over det, sier han.

Ifølge eksportstatistikk fra Norges sjømatråd kjøpte Polen 3.260 tonn fersk norsk laks i forrige uke. Kina kjøpte til sammenligning 407 tonn.