Over 1,2 millioner laksesmolt døde i oppdrettsmerdene i april i Møre og Romsdal

Nyheter
1501

Mer enn det dobbelte av hva som er vanlig for årstiden. – Dramatisk og uakseptabelt, sier Mattilsynet.

Totalt i år er det satt ut 15.722.000 smolt i Møre og Romsdal til og med april, og 1.591.000 smolt er rapportert døde, skriver Tidens Krav. På nasjonalt nivå ligger har dødeligheten i årets første kvartal økt med 30 prosent sammenliknet med fjoråret.

– Dette er dramatiske høye tall. Men som det også framgår av inspeksjonsrapportene våre skyldes det ikke feil gjort av ansatte på matfiskanleggene. Dette er en uakseptabelt høy dødelighet som vi nå vil be de ansvarlige i selskapene om å gjøre rede for, sier spesialinspektør Aud Skrudland i Mattilsynets region Midt til avisen.

Ifølge Marine Harvest diskuterte de nylig problemstillingen med Mattilsynet, fiskeriminister Per Sandberg og andre aktører. Konklusjonen: Både næringen og forvaltningen kan gjøre mer sammen for å redusere svinn.

– Vi er enige med Mattilsynet at disse tallene er uakseptable, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Marine Harvest.

SalMar meldte i april om at 107.239 smolt var døde på to anlegg på Smøla. I tillegg ble 176.356 fisk meldt døde i Halsa. Ifølge SalMar skyldes dødeligheten på Nordmøre høyst sannsynlig bakterien Tenacibaculum.

– SalMar har stor forståelse for at Mattilsynet ønsker å få tilsendt en avviksplan, inkludert en vurdering av årsaksforhold bak sykdomsutbruddene, og hvilke tiltak som vil bli iverksatt fra selskapet for å unngå dette fremover, sier Roar Bekken, produksjonsdirektør i SalMar Farming.