Ottar Vartdal selger livsverket til Måsøval for halvannen milliard kroner

Nyheter
0

Måsøval har inngått en aksjekjøpsavtale med Vartdal Invest om kjøp av 100 prosent av aksjene i selskapene Aquafarms Vartdal, Vartdal Fiskeoppdrett, UrkeFiskeoppdrett, Western Seaproducts (slakteri) og Vartdal Fryseri (Vartdal
Gruppen).

Vartdal Gruppen er en fullintegrert oppdretter, og har i dag fire tillatelser for produksjon av laks i produksjonsområde 5 (PO 5) med total maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3 120 tonn. Selskapet har egen produksjon av smolt og postsmolt. Postsmoltproduksjonen foregår på land i anlegg med gjennomstrømning av saltvann. Postsmoltanlegget har en kapasitet til å ha 670 tonn stående biomasse, godt utnyttet vil dette gi en årlig produksjon på land på cirka 1 400 tonn biomasse (rund vekt).

Transaksjonen verdsetter Vartdal Gruppen til en selskapsverdi på 1 521 millioner kroner, fordelt med 1 441 millioner kroner for oppdrettsvirksomheten og 80 millioner kroner for slakteri og fryseri.

Fullfinansiert
Transaksjonen er fullfinansiert gjennom gjeldsfasiliteter fra Måsøvals hovedbank, DNB, samt et aksjeoppgjør til selger i form av 4,761,904 aksjer i Måsøval verdsatt til 42 kroner per aksje.

Selger, Vartdal Invest, har godtatt en lock-up for vederlagsaksjene på seks måneder fra gjennomføringsdagen for transaksjonen. Tilretteleggere ved selskapets børsnotering, gjennomført juni, har akseptert unntak fra de inngåtte lock-up avtalene slik at selskapet kan utstede vederlagsaksjene til Vartdal Invest.

Kjøpet av Vartdal Gruppen vil på sikt, med full utnyttelse av ressursene, kunne tilføre Måsøval en økt slakting i PO 5 på omkring 6 900 tonn (sløyd vekt). Dette forutsetter samordning med eksisterende virksomhet i området og god utnyttelse av den postsmoltkapasitet Vartdal Gruppen har etablert. Oppkjøpet vil da gi Måsøval en robust driftsenhet i PO 5 med en samlet produksjon på omtrent 9 800 tonn årlig, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Postsmolt vil gi økt MTB utnyttelse for all produksjon i PO 5, samt redusert produksjonstid og biologisk risiko i sjøfasen. Måsøval og Vartdal Gruppen vil samordne rutiner for drift, planlegging og biologisk kontroll for å realisere synergier.

Livsverket
– Med oppkjøpet av Vartdal Gruppen leverer Måsøval på vekststrategien presentert i børsnoteringsprosessen i juni 2021. Dette oppkjøpet styrker vår posisjon i PO5 og støtter vår strategi på flere områder. Vi diversifiserer den biologiske risikoen ved å utvide virksomheten vesentlig i PO5. Vi sikrer oss tilgang til kritisk infrastruktur i form av gode lokaliteter med lavt lusepress og godt miljø, postsmoltkapasitet og slaktekapasitet, sier administrerende direktør Asle Rønning.

– Jeg er tilfreds med å overlate livsverket til Måsøval. Måsøval har gode forutsetninger for å videreutvikle bedriften og arbeidsplassene. Måsøvals eksisterende volum i produksjonsområde 5 vil sammen med Vartdal Gruppen sørge for bedre utnyttelse av lokaliteter, smoltanlegg og slakteri når dette etter hvert samordnes, sier eneeier Ottar Vartdal om transaksjonen.

Transaksjonen er styregodkjent i Måsøval, men er gjenstand for godkjennelse av konkurransetilsynet, due diligence, samt vedtak i en ekstraordinær generalforsamling i Måsøval som følger av kapitalforhøyelsen i forbindelse med vederlagsaksjene. Gjennomføring av transaksjonen er derfor forventet å skje innen utgangen av fjerde kvartal. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Måsøval vil av den grunn sendes med forventet tidspunkt for generalforsamling på eller omkring 20. desember
2021.

Måsøval et oppdrettsselskap med hovedbase på Frøya i Trøndelag. Selskapets oppdrettsvirksomhet finner sted i Trøndelag og Møre og Romsdal. Måsøval eies 77 prosent av Måsøval Eiendom som er heleid av tredje generasjon i Måsøval-familien.