Osland Settefisk investerer 120 millioner kroner i ny produksjonshall

Nyheter
1300

Skal stå ferdig i januar 2020.

– Investeringsbudsjettet er på 120 millioner kroner, og vi går i gang med grunn-, rør- og betongarbeidet om få uker, sier driftsleder Kjetil Rørtveit til Firda.

Hallen vil være en utvidelse av settefiskanlegget som åpnet i 2016 på Sørebø i Høyanger, men blir satt opp som et eget bygg. Den eldste delen av anlegget skal fjernes for å rydde plass til den nye produksjonshallen.

Etter utvidelsen dobles smoltkapasiteten fra 2,5 millioner smolt til fem millioner smolt.

Osland Settefisk har også flere planer på gang.

– Takket være tunnelmassen fra arbeidet med Østerbø kraftverk (ny kraftstasjon i Høyanger som skal stå ferdig i 2020 red.anm.) opparbeider vi i disse dager et areal på 6-7 dekar som vi også har planer for. Men det ligger litt fram i tid, så det får vi komme tilbake til, sier Rørtveit.