Orkanen Fiona hamrer løs på canadiske oppdrettsanlegg

Nyheter
0

Det er så langt ikke meldt om personskader fra det som antas å være den mest intense stormen som er registrert – med vindstyrke på rundt 150 km/t – på den canadiske atlanterhavskysten.

Regionens lakseoppdrettssektor har 8.000 arbeidere og genererer i underkant av to milliarder dollar i inntekter. Mowi, Cooke Aquaculture og Grieg Seafood har virksomhet i regionen; i tillegg har AquaBounty et klekkeri/FoU-anlegg på Prince Edward Island.

Prince Edward Island er hardt rammet av orkanen Fiona, som har herjet de siste dagene. Mowi, som i likhet med AquaBounty har et klekkeri i provinsen, ble sagt å kjøre på reservegeneratorer da stormen slo ut strøm til mer enn 500.000 hjem og bedrifter i hele regionen. Begge operasjonene er ellers uskadd.

Sikring
«AquaBountys Prince Edward Island fasiliteter klarte Fiona uten uhell på grunn av forberedelser og engasjementet til våre teammedlemmer. Oppdrettsanleggene våre har strenge biosikkerhetsprotokoller på plass og er utformet med flere lag av sikring for å hindre rømming og beskytte både fisken vår og miljøet. Sikkerheten til teammedlemmene våre, fisken vår og våre fasiliteter er avgjørende for AquaBounty, og alle fortsetter å operere uten avbrudd,» skriver Dave Conley, direktør for bedriftskommunikasjon, i en epost til iLaks.

Cooke Aquaculture, den største lakseprodusenten i Atlantic Canada med 125 oppdrettsanlegg, rapporterer at alle var trygge og at ingen av deres settefiskanlegg og foredlingsanlegg, sjøbaserte operasjoner eller fartøyer ble påvirket av orkanen.

– Innen fredag ​​i forrige uke hadde våre folk sikret alle fartøyer og serviceflåter med ekstra fortøyning og fendere utplassert ved skjermede brygger utenfor orkanen Fionas vei, sier Joel Richardson, VP of Public Relations ved Cooke Aquaculture.

Richardson sier at hvert oppdrettsanlegg er skreddersydd for hvert enkelt sted.

– Før vi etablerer et oppdrettsanlegg, samler vi inn oseanografiske data, og deretter utfører ingeniørene våre datamodellering slik at vi kan forutsi potensielle stormpåvirkninger fra alvorlige værhendelser. De legger alle vind- og bølgekreftene oppdrettsanlegget må tåle i en stormtilstand, og det forteller oss hva bruddstyrken eller belastningsfaktoren er for å verifisere sikkerhetsstandarden som skal oppfylles.

I Newfoundland er det ikke rapportert om personskader eller skader på infrastrukturen, da regelverket krever rapportering av slike hendelser innen 24 timer. Lakseoppdrettsanlegg er konsentrert på sørkysten av Newfoundland – fra Placentia Bay til Burgeo.

Egnethet
Bays West-området i Newfoundland hadde en «tøff runde», sier en kilde, og legger til at Mowi er den eneste oppdretteren som for tiden opererer der.

Bays West-området har blitt identifisert av Newfoundland for å ha potensiale for kommersiell utvikling, som kan legge til omtrent 15.000 til 20.000 tonn til provinsens årlige produksjon av atlantisk laks. Grieg Seafood vurderer for tiden området for egnethet for bærekraftig lakseoppdrett etter å ha vunnet retten til det i april.

– Bransjen var heldig; litt vest og det ville ha truffet Bay of Fundy og Nova Scotia. Litt øst og det kunne ha truffet Connaigre-halvøya i Newfoundland eller Fortune Bay, eller til og med Placentia Bay – men det gjorde det heldigvis ikke, sier en kilde.

iLaks har nådd ut til alle selskaper, men bare Cooke Aquaculture og AquaBounty har så langt svart på publiseringstidspunktet.