Ordresvikt og forsinkelser rammer Sterner

Nyheter
641

Sterner har en svikt på ordreinngangen på mellom 40 og 60 millioner kroner i 2020.

Det opplyser Sterner i forbindelse med offentliggjøringen av årsregnskapet for fjoråret. 

Selskapet, som holder til i Ski, men som også har filialer på Sandsli utenfor Bergen, Leknes på Vestvågøy og i Porsgrunn, fikk i 2019 en omsetning på 213,2 milioner kroner. Driftsresultatet endte på ti millioner kroner. 

«Utviklingen i omsetning er lavere enn forventet og skyldes flere forskjellige faktorer. Flere prosjekter har blitt forsinket eller utsatt samtidig med at selskapet har ansatt mange nye medarbeidere for å ivareta prosjektene på best mulig måte. Det har tatt mange ressurser med opplæring», skriver Sterner-styret i sin årsberetning, men understreker likevel at de er godt fornøyd med selskapets drift og at resultatgrad og egenkapitalen er forbedret selv med uteblitt økning i omsetning.

«Klar ledelse»
Sterner videreutviklet slam- og biogassløsninger til oppdrett i 2019, som de har fått positiv tilbakemelding på fra markedet. Ifølge styret har selskapet tatt en «klar ledelse» på dette området både i antall anlegg og tekniske løsninger sammenliknet med konkurrentene.

Styret forteller også om økende interesse på sine RAS-moduler fra oppdrettere, som ønsker å produsere stor smolt.

I tillegg har selskapet under testing en ny løsning på et biofilter, som de mener gir god hydraulikk, bedre utnyttelse av volumet samt hindrer sedimentering og H2S-problemer.

«Våre tester og simuleringer har gitt gode resultater. Dette vil bli en stor del av fokuset fremover da flere ønsker mer sjøvann på landbasert anlegg», skriver styret.

Blytung koronasmell
Men 2020 har vært langt tøffere for Sterner, og det skyldes naturligvis koronapandemien. Styret skriver at pandemien har hatt «vesentlig negativ betydning for foretakets stilling og resultat i perioden mellom balansedagen og tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet».

Det er flere av prosjektene som skulle påbegynt denne våren, og hvor forhandlingene for store prosjekter har blitt utsatt til etter sommeren.

«Dette har igjen skapt usikkerhet hos investorene da disse prosjektene vil bli forsinket med å komme i produksjon, en forsinkelse på 6-9 måneder», skriver styret.

Ifølge styret er konsekvensen en svikt i ordreinngangen for Sterner på mellom 40 og 60 millioner kroner i 2020 da disse prosjektene først vil få en omsetning til neste år. Samtidig legges det til:

«Hendelsen anses ikke å ha skapt vesentlig usikkerhet om foretakets evne til fortsatt drift. Vi regner med i løpet av høsten 2020 å ha en vesentlig ordrereserve basert på prosjektene som det jobbes med. Sterner har til tross for koronapandemien hatt økt omsetning på komponentsalg og mindre prosjekter».

iLaks har så langt ikke fått en kommentar til saken fra administrerende direktør Bjarne E. Pettersen.