OptoScale landet analyseavtale med NRS Farming

Nyheter
719

Teknologibedriften fortsetter sin salgssvekst ved inngåelse av kontrakt med NRS Farming. 

Vi er meget stolt over at NRS Farming har valgt teknologi som er utviklet og bygget i Trondheim. Deres valg er gjort på bakgrunn av en lang og omfattende test av vår teknologi og leveransemodell. At de velger oss er med på å befeste vår posisjon som den ledende leverandøren av teknologi for sanntidsmåling av fiskehelse og biomasse, sier Sven J. Kolstø, daglig leder og gründer av OptoScale, i en pressemelding.

Internasjonal konkurranse
– OptoScale har i konkurranse med mange andre nasjonale og internasjonale leverandører blitt valgt av oss fordi vi mener de per i dag er den leverandøren som har den beste teknologien og leveransemodellen. Vi har testet det over en periode og det har gitt nyttig informasjon om både snittvekt og helsetilstanden på fisken. At det er en norskutviklet teknologi og selskap som står bak, er jo ekstra hyggelig, sier Arve Olav Lervåg, COO i NRS Farming.

Partene ønsker ikke å oppgi hvor stor kontrakten er.

– Vi ønsker ikke å tallfeste dette i kroner og ører, men kan si at dette for oss er en betydelig avtale målt i omsetning og omfang, sier Terje A. Vestad, COO i OptoScale, til iLaks.

Ledende
OptoScale produserer sine produkter og utvikler sin teknologi i Trondheim. Selskapet er i sterk organisk vekst og sikter på å være ledende på leveranser av sanntidsovervåkning og analyse av laks for norske og internasjonale oppdrettsselskaper.

Selskapet, som ble stiftet for fem år siden, omsatte for 5,9 millioner kroner og fikk et knapt overskudd i 2019.