OptoScale henter 35 millioner kroner for å skalere opp sanntidsovervåking

Nyheter
0

Norsk oppstartsbedrift trapper opp satsingen på egenutviklet kamerateknologi.

Selskapet, som har kunder i Norge, Skottland og Canada, vil nå vokse videre i disse landene, samt ekspandere til Island, Chile og Australia. Optoscale omsatte for 8,5 millioner kroner og tapte snaut 200.000 kroner før skatt i 2020.

I en pressemelding spår selskapet at markedet for fangst og analyse av høyverdi-data for oppdrettsbransjen vil øke fra cirka 100 millioner kroner i dag til fire milliarder kroner i 2030.

Sensorer
OptoScale leverer egenutviklede sensorer som gir minimal påvirkning på fisken, og mer presise data. Dataen, som inkluderer presise vektmålinger og velferdsmålinger av sår, deformiteter, finneslitasje og ikke minst lusetelling, hjelper oppdrettere å optimalisere påvekstfasen ved å forbedre grunnlaget for fôring og behandlinger.

– Akvakultur er en relativt ung industri, og det er mange spennende muligheter for innovasjon, sier Sven Jørund Kolstø, daglig leder i OptoScale. – Før måtte man ut i båt, kaste not og fange fisk manuelt for å få målt et lite antall fisk. Ikke bare var dette arbeidskrevende og lite presist, men var også en negativ påvirkning på fisken.

OptoScale har et mål om ha installert 2000 enheter hos kunder i 2027.

– Med pengene vi nå har hentet starter jobben med å skalere opp mot denne visjonen. I første omgang skal vi vokse fra 20 til 40 ansatte de neste 2-3 årene.

Ved å bruke kunstig intelligens og maskinlæring klarer nå OptoScales teknologi å måle opp til 200.000 fisk hver dag, for hver eneste sensor. Dette er sammenlignet med de 50-200 fiskene man kan klare manuelt på en dag. OptoScales løsning er et undervannskamera som sender informasjon i sanntid om fisken.

Beslutninger
– I fremtiden skal ikke fiskeoppdrettere trenge å bruke tid på å lure på hva som skjer med fisken, sier Ragnhild Hollup, teknisk direktør i OptoScale. – All dataen de trenger skal være enkelt tilgjengelig, slik at tiden kan brukes til å ta bedre beslutninger, ikke arbeidskrevende leting etter informasjon om fisken.

– Med denne informasjonen kan oppdrettere forbedre fôrfaktor og unngå overfôring. Presis fôring kan redusere miljøpåvirkningen av fiskeoppdrett, og kan også føre til en kraftig reduksjon i klimagassutslipp fra næringen.

Franske SWEN Capital Partners venture kapital fond rettet mot havnæringene, The Blue Ocean Fund, er hovedinvestor i emisjonen.