Optimeering Aqua henter 15 millioner kroner i frisk kapital

Nyheter
1520

Bergensfirma gjør emisjon for å bygge team og vokse i nye markeder.

De kaller seg en «Deep-tech start-up». Optimeering Aqua, som leverer optimeringsløsninger til havbruksbransjen, henter i underkant av 15 millioner kroner, etter tidligere å ha hentet tilsvarende beløp fra støtteordringer fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og NTNU Discovery.

Selskapet har siden oppstarten i 2014 utviklet programvare som hjelper oppdretterne med å optimere produksjonen sin. Optimeering Aqua har allerede produkter i markedet, og opplyser at midlene fra emisjonen skal brukes til salg, videre utvikling og global ekspansjon i Skottland, Canada og Chile.

Langt deep-tech FoU løp
Optimeering Aqua ble til på bakgrunn av ideen om å kunne anvende numerisk optimering til å hjelpe havbruksselskap å hente mer ut fra sine eksisterende ressurser og konsesjoner. De fire gründerne, Erlend Torgnes, Gavin Bell, Magnus Hausken og Karan Kathuria, med bakgrunn i fra industriell økonomi og optimering fra NTNU/University of Christchurch, hadde i flere år før etableringen jobbet med lignende problemstillinger i kraftbransjen.

– For et vannkraftverk gjelder det å disponere vannet i reservoaret optimalt med tanke på pris og volum. I havbruk handler det om å produsere og å disponere en levende biomasse. Rent matematisk har problemene mange likheter, men også noen store forskjeller, og vi har brukt tiden siden 2014 til å bygge opp en dyp forståelse og en virkelighetstro modell av produksjonen i Norge og andre havbruksnasjoner, sier Erlend Torgnes.

Kort tid etter etableringen av Optimeering høsten 2013 tok gründerne en telefon til deres tidligere professor Asgeir Tomasgard som også hadde tenkt tanken om å ta i bruk optimeringsteknologi i havbruk. Kort tid senere etablerte de sammen Optimeering Aqua med formålet å utvikle en saas programvare for beslutningsstøtte for å løse oppdretternes utfordringer knyttet til å utnytte ressursene bedre, og til å håndtere de raske endringene i den biologisk produksjon.

Fra traust teknologi via AI hype til håndfast verdi
Numerisk optimalisering eller operasjonsanalyse som det heter på fagspråket er et veletablert fagfelt som også ofte går under paraplybegrepet AI.

– Operasjonsanalyse, på samme måte som AI og maskinlæring, er egentlig en ganske gammel teknologi, som med utviklingen i dataregnehastighet har fått en ny renessanse og relevans. Da vi begynte med dette i 2013/2014 var det få i bransjen som var veldig opptatt av dette, og mange som var skeptiske til at en «pc skulle ta beslutning for de». Mye har skjedd siden den gang, og nå er det knapt en startup som ikke påroper seg å drive med kunstig intelligens, påpeker Erlend Torgnes.

Han innrømmer gladelig det er mye hype rundt begrepet kunstig intelligens og digitalisering.

– For oss om har drevet med dette i snart ti år, er det jo stas at det blir fokus på det, men samtidig ser vi også at bransjen oversvømmes med lovnader om hva kunstig intelligens skal kunne levere. Vi har nok fått god hjelp av all hypen, men samtidig kan det være en utfordring, da en lengre pågående hype uten håndfaste resultater skaper utfordring for alle som oppfattes å levere noe lignende. Da er det gøy å være en del av gruppen av selskaper som tar AI-hypen videre til å levere håndfaste resultat, som i vårt tilfelle er gode og realistiske produksjonsplaner som lar planlegger for havbruk utforske scenario på sekund heller enn dager og slik fundamentalt endrer hvordan man jobber.