Optimar og Stette slår seg sammen

Nyheter
1719

Det nye selskapet, OptimarStette AS, vil bli den ledende globale aktøren innenfor ombord-løsninger, og en ledende aktør på landbaserte løsninger, med en samlet omsetning på rundt 400 millioner kroner. Fusjonen gir muligheter for videre vekst og økt salg internasjonalt, melder NTB.

“Det viktigste har vært å skape større potensiale for vekst i det internasjonale markedet. Fusjonen styrker konkurransekraften til OptimarStette A/S og gjør det mulig for oss å søke nye utfordringer og muligheter i nye markeder,” sa Asbjørn Solevågseide, administrerende direktør i Optimar Giske.

Både Optimar og Stette har siden tidlig på 1970-tallet tilbudt automatiske løsninger for fiskeforedlingsutstyr for båter og landanlegg. Mer enn halvparten av den norske fiskeflåten har utstyr fra Optimar ombord, mens Stette er også en ledende leverandør til fiskeoppdrettsindustrien.

“For våre interessenter vil fusjonen ikke bare sørge for vanlig drift og service; for våre kunder gir den bedre tjenester og løsninger, mens våre ansatte får nye utfordringer og muligheter til personlig utvikling, også internasjonalt,” sa Peder Stette, administrerende direktør i Peter Stette AS.

Begge firmaene er basert i Ålesundsområdet, selve navet i den norske sjømatklyngen. OptimarStette AS er derfor godt plassert for videre vekst utenlands, og planlegger økt tilstedeværelse i de viktigste globale markedene.

Asbjørn Solevågseide vil være Chief Executive Officer i OptimarStette AS, mens Peder Stette vil tiltre som Chief Operating Officer. Det nye selskapet vil ha en årlig omsetning på rundt 400 millioner kroner, et driftsresultat før avskrivninger på rundt 45 millioner kroner, og totalt 170 ansatte ved Optimars produksjonsanlegg på Valderøy og hos Stette på Skodje, samt Optimars fabrikk i Vigo, Spania.

Peter Stette AS ble assistert av forvaltnings- og rådgivningsselskapet Converto AS i fusjonen, mens Optimar Giske A/S ble assistert av investerings- og rådgivningsfirmaet Credo Partners AS, som også har eid 51 prosent av Optimar Giske A/S siden 2012.

“Vi ser fusjonen som et naturlig steg i Optimar og Stettes videre utvikling. Ved å slå seg sammen vil de få en mye sterkere global tilstedeværelse og kunne utvikle enda mer avanserte teknologier og effektive løsninger for kundene,” sa Pål Brynsrud, senior partner i Credo Partners og styreleder i Optimar. Han blir styreleder i OptimarStette AS etter fusjonen.