Opsjonsfest for Mowi-toppene

Nyheter
748

Direktører casher inn.

For fire år siden, i 2015, tildelte styret i Mowi 1.175.000 opsjoner til ledende ansatte. Mandag morgen har flere av disse direktørene innløst totalt 485.743 opsjoner, tilsvarende 485.743 aksjer til en kurs på 77,52 kroner per aksje.

Samtidig har Mowi kjøpt 485.743 egne aksjer til dagens markedskurs på 203,81 kroner for å levere aksjene, opplyser selskapet i en børsmelding.

Konsernsjef Alf-Helge Aarskog har innløst 92.498 opsjoner, finansdirektør Ivan Vindheim  53.977 opsjoner, oppdrettsdirektør Per-Roar Gjerde 46.573 opsjoner, markedsdirektør Ola Brattvoll 39.688 opsjoner, mens fôrdirektør Ben Hadfield har innløst 41.831 opsjoner i Mowi.

Etter at opsjonene er innløst, innehar de nevnte primærinnsiderne følgende antall aksjer og uutnyttede opsjoner i Mowi.

  • Alf-Helge Aarskog 39 027 aksjer og 1 237 771 opsjoner
  • Ivan Vindheim 1 117 aksjer og 342 708 opsjoner
  • Per-Roar Gjerde 780 aksjer og 279 150 opsjoner
  • Ola Brattvoll 9 688 aksjer og 342 708 opsjoner
  • Ben Hadfield  7 327 aksjer og 342 708 opsjoner