Oppstartselskap vil produsere laks i fjellhaller på Utsira

Nyheter
0

Norwegian Mountain Salmon (NMS) sikter på 25.000 tonn laks årlig. Gildet vil koste to milliarder kroner.

De ser på flere steder langs kysten, blant annet Karmøy, men Norges minste kommune, Utsira, er førstevalget.

Det skriver Haugesunds Avis.

Det tverrfaglige teamet bak NMS er Bård Hjelmen (arbeidende styreleder/prosjekteier), Dynabite Invest, Jacob Hjelmen Vossgård og et team med seks ingeniører, totalt et prosjektteam på 12 personer. Teamet har gjennom flere år har utviklet et konsept for landbasert gjennomstrømmingsanlegg i fjellhaller.

– Vi har valgt Utsira, og der har vi holdt på i to år, sier Bård Hjelmen til iLaks. – Parallelt med det ser vi på andre steder, men det er ikke istedenfor, men i tillegg til dette, presiserer han.

– Vi har hatt en emisjon som verdsatte selskapet til 40 millioner kroner, vi hentet fem millioner.

Illustrasjon: NMS

NMS har skissert et oppdrettsanlegg inne i fjellet på sørsiden av Utsira. Her skal det være 72 tanker, hvor de største vil være 22 meter brede og åtte meter dype. Sjøvann skal pumpes inn i anlegget fra dypet under lusebeltet, på 40-50 meter under havflaten.

– Tilsvarende tanker er allerede i bruk. Salmon Evolution, et firma vi sammenligner oss med, bruker dem. Forskjellen på oss og dem er at vi skal koble oss direkte på varmen i Golfstrømmen, og dermed ha et mindre behov for gjenbruk av vannet, sier Bård Hjelmen til Haugesunds Avis.

Går alt etter planen kan anlegget stå ferdig i 2028.

– Med alt dette ønsker vi å bli verdens mest bærekraftige oppdretter av laks, og vi har ambisjoner om å ta med konseptet ut i verden når vi har fått etablert oss på tilgjengelige lokasjoner i Norge.