Opprettholder omsetningsforbud

Nyheter
555

Konklusjonen er at omsetningsforbudet opprettholdes. – Det er viktig å hindre at denne giften spres i verdikjeden, sier regelverksdirektør i Mattilsynet, Kari Bryhni.

De tre produsentene har klaget på omsetningsforbud og avslag på dispensasjon fra dette.

Det var fiskefôrprodusenten Skretting som i en kontroll påviste forhøyede nivåer av miljøgiften HCB i et parti fiskemel fra Peru. Mattilsynets distriktskontor ble varslet om saken, og fattet et vedtak om omsetningsforbud. Det vedtaket klaget produsentene på, og i dag kom avgjørelsen fra Mattilsynets hovedkontor.

– Vi opprettholder vedtaket om omsetningsforbud. Dette er et forbudt stoff vi ikke vil ha i matkjeden. Fôret kan derfor ikke brukes. HCB kan gi alvorlige skader på helse og miljø. Stoffet kan spres over store avstander med hav- og luftstrømmer og konsentrerer seg opp i næringskjeder i naturen, sier Bryhni.

– Det er viktig å hindre at denne giften spres i verdikjeden. Regelverket er veldig klart og tydelig her. HCB er tungt nedbrytbart og det er vårt ansvar å sørge for så lite eksponering i maten og miljøet som mulig.

– Vi følger nå opp produsentene for å sikre oss at fôret blir håndtert på rett måte. Det vil si at det ikke skal brukes i matkjeden. En del av fôret har allerede blitt brukt. Opplysninger fra NIFES viser at fisk som har spist dette fôret er trygg for forbrukere. De fulle prøveresultatene kommer senere i uken, sier Bryhni.

Analyser av fiskemelpartiene har vist HCB-innhold i størrelsesorden 0,02-0,04 mg/kg (tilsvarer 20-40 µg/kg). Grenseverdien for fiskemel er 0,01 mg/kg (tilsvarer 10 µgkg).

Vedtaket fra hovedkontoret er endelig og kan ikke påklages.