Oppnevner prisråd for havbruk før jul

Nyheter
0

Det er besluttet at et prisråd for havbruk skal oppnevnes, og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil gjøre dette før jul.

Ved fremleggelsen av forslaget om grunnrenteskatt på havbruk varslet regjeringen at de ville opprette et uavhengig prisråd for havbruk. Nå skal prisrådet oppnevnes før jul, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen ba om innspill til aktuelle kandidater for prisrådet i oktober. Siden har de fått forslag fra Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, LO og ulike utdanningsinstitusjoner.

– Vi har fått gode innspill og jeg er trygg på at vi skal få på plass et kompetent prisråd. Akkurat som Petroleumsprisrådet, mener jeg at prisrådet for havbruk vil være en god ordning både for selskapene og for fellesskapet, sier finansministeren.

Prisrådet kan sette bindende priser til bruk ved beregningen av grunnrenteskattepliktig inntekt, men først fra 1. juli 2024. Frem til da vil prisrådet samle informasjon og, i dialog med næringen, forberede prisfastsettingen og metodene.

Formålet med prisrådet er at det skal sette markedsverdien på fisken ved merdkanten, skriver Finansdepartementet.

– Prisene rådet fastsetter er bindende både for selskapene og for skattemyndighetene. Det vil være forenklende for selskapene og redusere kontrollbehovet for skattemyndighetene, og med det mulige tvister. Ikke minst vil det være forenklende for de minste oppdretterne, skriver de.

– Det vil også redusere muligheten for skattemotiverte tilpasninger, og gi rett skatt for selskapene. Hvis prisrådet ikke setter en pris, må selskapene beregne markedsverdien på merdkanten selv, som nå.

Regjeringen understreker at målet om markedspris ved merdkanten gjelder uavhengig av om det er selskapene selv eller prisrådet som fastsetter priser.