Oppdrettsveteran Arturo Clément: – Chile vil vokse med den farten de nærmeste fem-seks årene

Nyheter
746

Moderat produksjonsvekst kan sikre god lønnsomhet lenge.

Han er tidligere konsernsjef i Multiexport og nåværende SalmonChile-topp. Arturo Clément er blant pionérene i den latin-amerikanske lakseindustrien.

– Vi er veldig fokusert på foredlet fisk. Vi selger kun en liten del av fisken hel, forteller han.

Dominans
Etter å ha slitt tungt med ettervirkningene fra ILA-sjokket for et tiår siden, er Chile nå tilbake – med høy lønnsomhet. Sammen med Norge står Chile bak 80 prosent av verdens oppdrettsproduksjon av laks.

– Vi har den beste performance noen sinne, smiler han, og ramser opp: Lav fôrfaktor og dødelighet, samt høy smolt yield. – Historisk har vi slaktet laks på 3-3,5 kiko i snitt. De siste 18 måneder har vi lagt på over fem kilo i snittvekt.

– Når det gjelder antibiotika, bruker vi det fortsatt, siden vi har problemer med SRS. Det siste året har vi redusert bruken med 23 prosent, men det er fortsatt en vei å gå, medgir Clément som har tatt turen over Atlanteren i anledning Marels Showhow-konferanse i København.

Rabattert
Den gjennomsnittlige EBIT/kg i Chile var i 2018 1,30 dollar – ned fra 1,57 dollar i 2017.

– Vi henger fortsatt etter Norge. Hovedavviket fra norsk laks er på pris. Norsk laks oppnår høyere salgspris dersom vi sammenligner samme vektklasse, forklarer Clément.

Uansett, lønnsomheten er høy, ikke minst i et historisk perspektiv. Og det har smittet over på aksjekursene. Mens Oslo-noterte SalmonCamanchaca har doblet seg i børskurs det siste året, har de øvrige chilenske oppdrettsaksjene steget om lag 40 prosent.

– Kobber er, med stor margin, vår største eksportnæring, foran frukt. Fisk kommer deretter. Laks er størst, med en samlet eksportverdi på 5,3 milliarder dollar ifjor.

Moderat vekst
Clément forventer volumvekst i den chilenske produksjonen av atlantisk laks i år. Hans stalltips er 674.000 tonn – opp fra 649.000 tonn i 2018. Det innebærer en vekstrate på moderate 3,8 prosent.

– Det er på linje med Norge, sier han, og legger til: – Chile vil vokse med den farten de nærmeste fem-seks årene.

To land står for nær halvparten av Chiles lakseeksport. USA er fortsatt klart største marked, med 35 prosent av salget, før Japan med 14 prosent. Clément tror imidlertid et annet marked er minst like spennende i årene som kommer.

– I fjor vokste vi med 76 prosent. Chile er største eksportør til Kina. Markedsmulighetene der er fantastiske. og markedet er stort nok både for Norge og Chile. Det koster tre dollar å fly til Kina, en tur som tar mer enn 24 timer.