– Oppdrettsnæringen er blitt så rike at det ikke er nøye lenger. De begynner å likne på oljenæringen

Nyheter
5438

BI-professor Torger Reve ønsker nye og yngre krefter i oppdrettsnæringen.

– Oppdrettsnæringen er blitt så rike at det ikke er nøye lenger. De begynner å likne på oljenæringen. Det er ikke bra!

Torger Reve. FOTO: Trine Forsland

Det sa professor i strategi og industriell konkurranseevne, Torger Reve, under Sjømatrådets årstallspresentasjon på Radisson Blu Plaza i Oslo.

Reve etterlyste nye krefter i næringen og mer gründerånd, en ånd han mener var til stede i starten da oppdrettsnæringen ble etablert.

– Det er for få gründere i næringen. Det er for mange av de gamle. Vi må få frem gründere. De gamle vil ikke lage disse nye næringene, sa han

Panelleder Asbjørn Rørtveit lurte på hvordan man skulle få til dette.

– Vi er veldig opptatt av rammebetingelser for vekst. At vi ikke bare starter de opp, setter de i gang og lar de gå konk. De gode gründerne må få rammebetingelser for å vokse. Her må vi utfordre næringen til å ta større entreprenørskapsansvar.

Reve tok også til ordet for å ikke være så opptatt av volum som driver for verdivekst.

–  Jeg satt i HAV21. Alle snakker om tonn, jeg blir så irritert, vi må begynne å snakke om verdi. Det spiller ingen rolle hvor mye tonn man produserer, hvis det ikke er verdi i det.

Før han trakk fram Kina.

– Jeg må snakke litt om Kina, fordi der tror jeg det ligger en kjempemulighet. De spiser nesten alt man kan finne i havet. Vi kunne sikkert ha solgt hele Norges produksjon til Kina, sa Reve.