Oppdrettsfamilie går tungt inn i lokal fiskerinæring: – De har manglet musklene til å gjennomføre en modernisering av flåten

Nyheter
5566

Investeringsselskapet Nils Williksen AS, som blant annet er nest største eier i det børsnoterte havbrukskonsernet NTS, bidrar med kapital til en omfattende flåtefornyelse i Vikna-fiskeriene.


Til NT24 sier Nils Andre Williksen, at bakgrunnen for satsingen er et ønske om at mer av den kyst- og havbaserte verdiskapingen skal forbli i regionen. Han sier de skal samarbeide med dyktige fiskere, med bra egenkapital i form av konsesjoner, men som har manglet musklene til å gjennomføre en modernisering av flåten.

– De siste 40 årene har det handlet mye om laks, og vi vil fortsatt ha eierskap og være engasjerte i utviklinga av havbruksnæringa. Men næringslivet her ute er tuftet på fangst, og vi ser muligheter for å diversifisere virksomheten med igjen å ta en posisjon innen tradisjonelt fiske, sier Williksen.

Det skal også bygges opp en felles rederiorganisasjon hvor tidligere daglig leder ved lakseslakteriet SalmoSea, Ståle Ramstad, skal ta seg av de administrative oppgavene.

Så langt har satsingen ført til fem nye tilskudd i fiskeriflåten, blant annet den 44 meter lange notbåten «Brattskjær», som kostet rundt 400 millioner kroner. Fartøyene eies av lokale fiskebåtredere, mens Nils Williksen AS er en betydelig finansiell bidragsyter gjennom det nystiftede selskapet Newi, der Williksen eier 40 prosent av båter og kvoter.

Tirsdag ankom det siste tilskuddet, «Sulavåg», som eies av Settnøy-familien.

– For oss er det samarbeidet med Williksen som gjør det mulig å satse så raskt og fort som vi ønsker, det skal jeg ikke legge skjul på. For oss betyr det mye å få inn en samarbeidspartner med både kapital og kompetanse, sier Stian Settnøy til NT24.