Oppdrettsdirektør innløser 10.000 opsjoner i Atlantic Sapphire

Nyheter
973

Tar gevinst i børsrakett.

Mario Palma, oppdrettsdirektør og primærinnsider i Atlantic Sapphire, har utøvd 10.000 opsjoner i selskapet, basert på en opsjonsavtale inngått i 2017. Det opplyste den landbaserte oppdretteren i en børsmelding seint torsdag kveld.

25. juni vedtok dermed styret i selskapet å gjennomføre en aksjekapitalforhøyelse på 1.000 kroner ved utstedelse av 10.000 nye aksjer, hver pålydende 0,10 kroner rettet mot Mario Palma. De nye aksjene utstedes av styret i henhold til en fullmakt gitt av selskapets generalforsamling 20. juni 2019.

De nye aksjene vil bli tegnet før eller 9. juli 2020, og kursen som skal betales for hver aksje i henhold til opsjonsavtalen er 28 kroner. De nye aksjene forventes utstedt i midten av juli 2020.

Palma har gjort en kule på opsjonene. Atlantic Sapphire har gjort det skarpt på børsen, og er sist omsatt på 129 kroner per aksje. Og Palma har flere opsjoner på lager.

Etter disse transaksjonene har Mario Palma til sammen 10.000 aksjer og 30.708 opsjoner i Atlantic Sapphire.