Oppdrettsanlegg på Rjukan skal bruke restvarme fra datasenter

Nyheter
0

Datasenterselskapet Green Mountain og Hima Seafood har inngått samarbeidsavtale om gjenbruk av restvarme fra datasenteret i verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

På Rjukan skal Hima etablere et landbasert oppdrettsanlegg basert på resirkuleringsteknologi, også kjent som RAS. Byggestart er i år, og når anlegget er fullt operasjonelt i 2023 vil restvarmen bidra i produksjonen av 9.000 tonn ørret årlig.

Green Mountains DC2-Telemark ligger kun 800 meter fra oppdrettsanlegget. Ved å koble de to anleggene sammen med et rørsystem, kan Green Mountain levere oppvarmet vann til Hima. Dette er energi som ellers ville blitt sluppet ut i luften og sløst vekk.

Bruk av varmevekslerteknologi vil sikre at Hima-anlegget kan bruke energien fra vannet for å oppnå riktig vanntemperatur i sin RAS-løsning. Det samme vannet blir deretter returnert til Green Mountain etter bruk. På det tidspunktet vil vannet ha en lavere temperatur som igjen kan brukes til kjøling av datasenteret – og skaper dermed et ekte sirkulært prosjekt.

Dette prosjektet representerer et eksempel på sirkulær økonomi i praksis.

– Green Mountains spillvarme representerer en betydelig kostnadsbesparelse i produksjonen vår. Vi er glade for at vårt oppvarmingsbehov kan bidra til å redusere miljøavtrykket til Green Mountain og samtidig kjøle datasenteret tilbake. Dette er virkelig en vinn-vinn-løsning for begge parter, sier administrerende direktør i Hima Seafood, Sten Falkum, i en pressemelding.

– Et datasenter bruker uten tvil veldig mye energi. Selv om datasentrene våre driftes av 100 prosent fornybar vannkraft, liker vi ikke å sløse energi unødvendig. Dette prosjektet er et godt eksempel på at vi sammen kan skape et bærekraftig kretsløp, sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.