Oppdrettsanlegg kan bli tvangsflyttet fra Masfjorden

Nyheter
514

Fem eiere har fått varsel om at de kan bli nødt til å redusere eller stanse virksomheten i fjorden nord i fylket, skriver Bergens Tidende (krever pålogging).

Siden 2011 har oksygennivået gått jevnt nedover, og nær bunnen av fjorden er vannet nå i den laveste klassen.

– Masfjorden holder på å bli kvalt, sier seniorrådgiver Tom N. Pedersen hos Fylkesmannen i Hordaland.

– Det er grunn til å tro at flere arter av krepsdyr, fisk og muslinger ikke får dekket sine behov. Når oksygeninnholdet nå nærmer seg et nivå der det meste av alt levende liv i dypet er truet, haster det å sette i verk tiltak.

Miljømyndighetene kan komme til å trekke tilbake utslippstillatelsene, noe som innebærer at oppdrettsanleggene må stenge eller bli erstattet av lukkede anlegg der organiske partikler blir samlet opp.

– Jeg er fullstendig innforstått med at det må tas grep ut fra føre var-hensyn, selv om det ikke er klarlagt hvor stor del av problemene i fjorden som ­skyldes oppdrett eller andre forhold som klimaendringer, sier daglig leder Svein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett.