Oppdrettertrio vil etablere tørkeanlegg for fiskeslam i Glomfjord

Nyheter
1220

Går sammen inn som eiere i eget driftselskap.

Torsdag 9. juli har Helgeland Smolt, Nordland Akva, Salten Smolt og Fjell Technology Group signert en intensjonsavtale, der det er enighet om å etablere et sentralt tørkeanlegg for fiskeslam i Glomfjord i Nordland.

Alle fire aktørene går inn som eiere i driftsselskapet (SUS), fremgår det av en pressemelding.

Det er gjort avtale med Terje Halsan A/S om leie av Meløy Havnebygg (PQ-bygget). Videre opprettes det felles logistikkløsning for de tre oppdretterne, av fiskeslam inn til anlegget. Fjell Technology Group leverer tørketeknologi til det som vil være det første felles tørkeanlegg for fiskeslam i Norge.

Kigok har hatt prosjektledelsen i forprosjektet, og vil være med inn i hovedprosjektet inntil selskapet er etablert. Grønn Vekst er samarbeidspartner på markedssiden, og vil være avtaker av det ferdigtørkede fiskeslammet.

SUS skal etter planen være operativt innen utgangen av januar 2021.