Oppdretterne tilbys å vokse. Prisen er 200.000 kroner per tonn

Nyheter
0

Slik blir innretningen på tildelingsrunden 2022.

Havbruksnæringen kan vokse med seks prosent i grønne produksjonsområder i 2022. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder.
  • En prosent selges til fastpris. Dette er vekst i tillatelser oppdretterne allerede har. Prisen er 200 000 kroner per tonn.
  • Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak vil få tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen er 200 000 kroner per tonn.
  • Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser. Forslag om hvordan auksjonen skal bli gjennomført, har vært på høring. Departementet kommer tilbake til tidspunkt for auksjon etter sommeren.
  • Det vil komme nærmere informasjon om fastpristildelingen fra Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene.
  • Fiskeri- og sjømatministerens beslutning kan potensielt gi en vekst på om lag 33 000 tonn produksjonskapasitet i grønne områder.
  • Reduksjonen i røde områder er anslagsvis 11 700 tonn produksjonskapasitet. Den reelle reduksjonen kan imidlertid være noe lavere, avhengig av hvor mye produksjonskapasitet som får fritak fra nedtrekk etter unntaksreglene.