Oppdretterne reinvesterer profitten: 57 servicebåter i ordre ved norske verft

Nyheter
0

Byggeboomen var ikke over.

2022 er et historisk godt oppdrettsår. Skyhøye laksepriser har gitt fete overskudd for oppdrettselskapene, og mye av profitten blir reinvestert i driftsmidler. Nye arbeids- og servicebåter står høyt oppe på handlelisten.

En oversikt over ordrelistene ved landets skipsverft, gjengitt av nettstedet Maritimt.com, viser at oppdrettsnæringen er en dominant kunde. Hele 57 arbeids- og servicebåter ligger inne i ordrebøkene.

Milliardinvesteringer
Hvis en antar en grov gjennomsnittspris på 25 millioner kroner per båt, er det snakk om investeringer på over 1,4 milliarder kroner.

AQS Troll. Foto: Trine Forsland

Blant oppdretterne som bestiller nytt er Mowi (7 båter), Nova Sea (6), Lerøy (5), Cermaq (3), SalMar (1), Trollvika Drift (1) og Mortenlaks (1).

Spesialiserte
Men det er ikke bare fiskeoppdretterne som booker nye båter.

Også spesialiserte servicerederier, med oppdrettselskaper som kunder, bygger nytt. FSV Group handler syv båter. Også AQS (2), Abyss Aqua (2) og Frøy (2) har bestilt nytt.

Foruten arbeids- og servicebåtene er det også to bløggebåter, en fôrbåt og en rengjøringsflåte i ordre. I tillegg kommer ti brønnbåter, samt en passasjerbåt. Sistnevnte er bestilt av Rørvik-oppdretter SinkabergHansen.

Baug mot baug: «Ronja Christopher» og «Ronja Vest». Foto: Sølvtrans