Oppdretterne kan vinne frem idet regjeringen firer på to sentrale punkter i skattepakken

Kommentarer
0

Grunnrenteskatten kan bli mildere enn fryktet.

Fra skattepakken ble kjent den 28. september har oppdretterne, anført av Sjømat Norge (i E24 kjent som «den mektige lakselobbyen»), stilt inn skytset mot to punkter: Normprisen og det samlede skatteprovenyet.

Oppdretterne, og dets tillitsvalgte, har anført at normpris-systemet byråkratiserer laksemarkedet, fjerner forutsigbarhet, og kan i ytterste konsekvens medføre at oppdrettselskapene må betale skatt basert på en høyere salgspris enn den de faktisk har oppnådd.

Dette har i sin tur stoppet inngåelse av langvarige fastpriskontrakter, særlig for foredlede produkter.

Intervall
Det andre punktet, selve skatteprovenyets størrelse, har vært uklart da regjeringen på den ene siden har referert til et intervall mellom 3,65 milliarder og 3,8 milliarder kroner – og samtidig vist til en skattesats på 40 prosent. Det sistnenvte skulle, gitt det siste årets laksepriser, tyde på et nær tre ganger høyere beløp.

Aslak Berge

Flere større oppdrettere har signalisert at den nevnte summen kan være mulig å imøtekomme, men ikke prosentsatsen.

Når Sp-nestleder og fungerende leder for Finanskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, i et intervju i Dagbladet mandag antydet at det var summen og ikke prosentsatsen som skulle gjelde, samt at normprisen skrotes, sendte det opp lakseaksjene med 16 milliarder kroner i verdi på børsen.

I et intervju med IntraFish (bak betalingsmur) onsdag bekrefter fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) at «provenyet skal være i størrelsesorden 3,65-3,8 milliarder kroner». Skjæran har også antydet dette overfor NRK.

Vinne
Det betyr i så tilfelle at skatten vil utformes i større grad som en fast avgift, ikke en skatt som varierer med selskapenes oppnådde salgspriser og inntjening.

Det betyr også at oppdretternes våpendragere synes å ligge an til å vinne frem på begge sine ankepunkter for skatten.

Ifølge advokatfirmaet Thommessen vil grunnrenteskatten være gjenstand for politiske diskusjoner i perioden februar til april, før den endelig meisles ut før Stortinget tar ferie til sommeren.