Oppdretterne handlet inn 169.000 tonn fiskefôr i juni

Nyheter
0

Varm sjø gir gode vekstbetingelser.

Det har vært en hektisk sommer. Oppdretterne, særlig nordpå, rapporterer uvanlig god tilvekst  på fisken. Ifølge Akvafakta ble det solgt 154.000 tonn laksefôr og 15.000 tonn ørretfôr i juni.

Det er ti prosent mer enn i juni ifjor.

Les også: Lakseprisfallet – en varslet ulykke

En varm sommer bidrar positivt til appetitten i merdene. Snittemperaturen på de målte oppdrettslokalitetene var 11,6 grader, 0,6 grader høyere enn juni 2020.

Mesteparten av oppdrettsfisken som produseres i Norge er laks. Med et eksportkvantum på 119.000 tonn ble laksebiomassen pumpet opp til 721.000 tonn. Det er syv prosent mer enn ved månedsskiftet juni/juli 2020, ifølge tallmaterialet til Akvafakta.

Når det gjelder ørret, er knappheten på fisk mer fremtredende. Her var biomassen, varelageret i sjøen, 41.000 tonn ved månedsskiftet. Det er en prosent under nivået 12 måneder tidligere.