Oppdrettere støtter soya-moratoriet i Brasil i åpent brev

Nyheter
993

I et åpent brev publisert i dag uttrykker 84 globale selskaper, investorer og organisasjoner med brasiliansk soya i sin verdikjede sin klare støtte til soya-moratoriet i Amazonas i Brasil.

Nesten halvparten av den globale laksenæringen, med norske oppdrettere i spissen, har signert uttalelsen: Grieg Seafood, Cermaq, Lerøy, Mowi, Bremnes Seashore, Nordlaks, Nova Sea, Multiexport Foods, Scottish Sea Farms samt fôrprodusenten Biomar. Skretting er også i ferd med å signere det åpne brevet.

«Vi er sterkt bekymret over den økende avskogingen i Brasil og over at enkelte lokale soyabønder jobber for å demontere soya-moratoriet i Amazonas,» heter det i brevet. 

Fakta

Om soya-moratoriet i Amazonas:
  • Brasil er en av verdens største produsenter av soya.
  • Mellom 2001 og 2006 ekspanderte soyaproduksjonen i brasilianske Amazonas med 1 million hektar, noe som bidro til rekordstor avskoging.
  • I 2006 ble lokale aktører enige om et soya-moratorium i Amazonas. Videre ekspansjon av soyaindustrien i Amazonas skulle kun skje på eksisterende jordbruksareal.
  • Siden implementering av moratoriet ble avskoging relatert til soya i Amazonas fra redusert fra 30% til under 1,5%. Samtidig økte produksjonen av soya i Amazonas med 400% (ved bruk av eksisterende jordbruksareal).
  • De brasilianske skogreguleringene fra 2012 tar sikte på å balansere skogvern og økonomisk utvikling. Men ifølge data fra den brasilianske regjeringen, som ble publisert 18. november, har avskogingen i Amazonas økt med 114% (for det meste ulovlig og i stor grad på grunn av produksjon av storfe)
  • Gitt den globale etterspørselen etter soya (prognosen er 4% årlig vekst, hovedsakelig fordi soya er en viktig ingrediens i dyrefôr), er soya-moratoriet i Amazonas et viktig supplement til de brasilianske skogreguleringene.
  • Mens soya produsert i Amazonas bare er rundt 10% av Brasils totale soyaproduksjon, sikrer soya-moratoriet i Amazonas omdømmet til hele den brasilianske soyasektoren og den årlige soyahandelen for 32 milliarder dollar. Andre fordeler ved moratoriet for både Brasil og det globale markedet er: en effektiv løsning for å sikre at skogreguleringene overholdes, investeringer i den brasilianske soyasektoren og beskyttelse av vannsyklusen som hele Brasils landbrukssektor er avhengig av.

«Vi støtter en fortsettelse av lederskapet som brasilianske aktører har vist siden 2006, da soya-moratoriet i Amazonas ble opprettet. Moratoriet tillater kun ekspansjon av soyaindustrien på eksisterende jordbruksareal. Siden implementering av moratoriet har avskoging knyttet til soya i Amazonas gått ned fra 30 prosent til under 1,5 prosent. Samtidig har produksjonen av soya i Amazonas økt med 400 prosent, fordi eksisterende jordbruksareal ble tatt i bruk. Det viser at lokal økonomisk utvikling og beskyttelse av skog kan gå hånd i hånd.»

Det er ikke soya fra Amazonas i laksefôret i dag.

– Det er veldig bra at laksenæringen går foran i arbeidet for å stanse avskoging fra soya og krever at soyamoratoriet må opprettholdes. Andre kjøttprodusenter som har soya i verdikjeden sin må også komme på banen, og si tydelig ifra om at de ikke vil kjøpe soya produsert på ødelagt regnskog fra Brasil, sier Ida Breckan Claudi, rådgiver i Regnskogfondet.

Også norske finansinstitusjoner som Storebrand og KLP har signert oppropet.

Hele det åpne brevet og listen av selskaper som har sluttet seg til kan du lese her.