Oppdrettere inn på eiersiden i Slakteriet

Nyheter
1348

Det  er i dag inngått avtale mellom Ole Johan Eilertsen og oppdrettere i Sogn og Fjordane om kjøp av 40 prosent av aksjene i Slakteriet Holding AS.

Vekter seg ned
Slakteriet Holding eier slakteriet i Florø og i Brekke i Sogn og Fjordane.  Ole Johan Eilertsen og en gruppe ansatte kjøpte i 2005 slakteriet i Florø av Domstein i Måløy. Året etter kjøpte de slakteriet i Brekke av Pan Fish. De har bygget opp to tipp topp moderne slakterier som de siste årene har hatt et slaktevolum på cirka 35.000 tonn, fremgår det av en pressemelding.

Slakteriene har nylig fått ny daglig leder Kristin Bergstøl Hansen.

Ole Eilertsen mener tiden er moden for et eierskifte nå.

– Jeg kan ikke holde på i evig tid, vi har bevist at dette fikk vi til, da er også tiden moden for å gjøre endringer på eierstrukturen og få inn en ny hovedeier. For oss har det vært viktig å få oppdrettere og eksportører med på eiersiden, spesielt for å sikre råstofftilgang, fortsatt lokalt eierskap er en styrke for selskapet og samfunnet, sier han.

Oppdrettere og eksportør inn på eiersiden
– Dette vil sikre både selskapet, arbeidsplassene og oppdretterne. Slakteriet har et svært godt navn ute i verden, og gir de nye eierne mulighet til å videreutvikle merkevaren Slakteriet.

– Jeg vil fortsatt være ansatt i Slakteriet, og sitter igjen med cirka 25 prosent av aksjene. De øvrige ansatt vil etter salget sitte med 34 prosent av aksjene, legger han til.

Kjøper er Stabben Holding AS med adresse Florø. Eierne bak dette nye selskapet er Marø Havbruk, E. Karstensen Fiskeoppdrett, Flokenes Fiskefarm,  Landøy Fiskeoppdrett, Sandnes Fiskeoppdrett, Nordfjordlaks og Norwell.

En av investorene, Elin Tveit Sveen i Marø Havbruk sier dette om grunnen til at de valgte å bli med på eiersiden: – Marø Havbruk sammen med E.Karstensen Fiskeoppdrett har i mange år hatt et godt samarbeid med Slakteriet AS og er opptatt av å kunne slakte laksen vår lokalt. For oss er det viktig å kunne følge fisken vår gjennom slakteprosessen og spesielt den laksen som skal plukkes ut til Svanøy Røykeri, og da er nærhet til slakteri og trygghet for at Slakteriet AS kvalitetsmessig er langt framme avgjørende. Vi håper at vi gjennom denne investeringen er med på å vidareutvikle bedriften sammen med dyktige ansette og andre lokale eiere.

Strategisk viktig
– Dette er strategisk viktig både for oss og for oppdretterne i Sogn og Fjordane, sier dalig leder Ingrid Kassen i Norwell.

– Vi markedsfører Slakteriet som et av våre slakteri, de har et godt omdømme i markedet og leverer gode tjenester. Jeg vil påstå de er et av de beste slakteriene vi har. Det er i fremste rekke på sertifiseringer og på reklamasjonshandtering, de er tilgjengelige når vi trenger dem og har nå investert i nytt anlegg tilpasset framtidens krav både på handtering,  informasjonsflyt og dokumentasjon. Så ligger de i vårt nærområde.

– Jeg er veldig fornøgd med at vi nå har fått på plass en avtale, sier hun.