Oppdrettere får finansering til innovasjonsprosjekter

Nyheter
733

12 prosjekter i havnæringen kan dele 126 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Det går fram av en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

«De 12 prosjektene som får finansiering representerer store muligheter for grønn omstilling, digitalisering og effektivisering av havnæringene og bærekraftig produksjon av sjømat. Prosjektene inkluderer bedrifter som skaper verdier langs hele kysten, fra Kirkenes i nord til Fredrikstad i sør», heter det i pressemeldingen.

Cermaq og Lingalaks er blant de som får finansering – begge med seks millioner kroner hver. Cermaq får midler til prosjektet: «Fish Behaviour 4.0: Transforming fish behaviour into a robust Operational Welfare Indicator for existing and emerging salmon farming systems», mens Lingalaks får støtte til «Appetittstyrt fôringskontroll i oppdrett av laks».

– Forskning er avgjørende for at havbruksnæringen kan fortsette å være blant landets største eksportnæringer. Mer mat fra havet vil bli stadig viktigere i fremtiden, og bidrar til sysselsetting og verdiskaping over hele landet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.