Oppdretter i Boknafjorden banket alle på lønnsomhet

Nyheter
2437

Finnøy Fisk var årets mest lønnsomme matfiskoppdretter i 2016.

Med en driftsmargin på eksplosive 62,1 prosent i 2016 var det ingen norske matfiskprodusenter av laks eller ørret som kunne matche lille Finnøy Fisk, den 45 prosent Marine Harvest-eide oppdretteren på Finnøy i Boknafjorden.

Inntjeningen basert på kun én konsesjon er oppsiktsvekkende, men faktisk ikke rekord. I 2014 var driftsmarginen til rogalandselskapet enda høyere – nemlig 67,8 prosent.

Samdrift
Det er daglig leder Ketil Nåden og hans familie som kontrollerer aksjemajoriteten i Finnøy Fisk, som har samdrift med minoritetseier Marine Harvest Norways konsesjoner i Rogaland.  Sammen delte de 20 millioner kroner i utbytte.

Den slanke balansen i selskapet er preget av utstrakt leasing – av en fôrflåte, ti stålbur og to katamaraner, viser Finnøy Fisks årsrapport.

Det har ikke lyktes iLaks å få en kommentar fra Ketil Nåden.

Tjener mer
I 2016, som tidligere år, viser det seg at småoppdretterne gjennomgående tjener atskillig mer per kilo omsatt fisk enn landets største oppdrettere.

Som iLaks rapporterte i går, hadde de 20 største lakseoppdretterne en driftsmargin på 29,1 prosent i 2016. Småoppdretterne dro inn hele 38,7 prosent i snitt.

Forskjellen er påfallende.

I et tidligere intervju med iLaks fremhevet daglig leder Ingmar Misund i en konsesjonæren Øylaks fordelene med å være liten kontra stor slik: – Vi slakter på spot. Vi har MTB som vi følger selvfølgelig, men vi kan prøve å treffe på ukene vi slakter. Så er vi små, vi er en familiebedrift, vi er på merdkanten hver dag og har kort vei til beslutningene.

Øylaks oppnådde forøvrig en driftsmargin på 57,9 prosent i 2016.

Les også: Nord-norsk dominans på lønnsomhet blant landets største oppdrettere

Så langt iLaks har bragt på det rene, presenterte åtte småoppdrettere driftsmarginer over 50 prosent ifjor. Ingen på topp-20-listen var til sammenligning over 50 prosent, og kun to var over 40 prosent.

Storsmolt
Vi gjør oppmerksom å at oversikten ikke er fullstendig utfyllende, da samtlige oppdrettere ennå ikke har levert sine regnskaper i Brønnøysund.

Avslutningsvis bør det bemerkes at årets aller mest lønnsomme fiskeoppdretter produserte storsmolt, men ikke matfisk av laks. Sørlendingen Hellesund Fiskeoppdrett hanket inn en driftsmargin på 69,2 prosent. Hellesund Fiskeoppdrett er ikke inkludert i oversikten over.