Omsetningsfall, men styrket driftsmargin for Skaar

Nyheter
0

Florøeksportør Skaar Norway måtte tåle et fall på ti prosent i driftsinntektene fra 2019 til 2020. Samtidig økte driftsresultatet fra 7,9 til 8,5 millioner kroner.

«Covid-19 og den påfølgende nedstenging i de forskjellige markedene skapte i begynnelsen en del usikkerhet og utfordringer knyttet til omsetning og distribusjon av selskapets produkter. Den globale pandemien påvirket deretter etterspørselen negativt og har ført til lavere priser på laks og ørret. Vi er fornøyd med hvordan selskapets utvikling har vært i 2020 med denne spesielle markedssituasjonen», fremgår det av selskapets årsberetning.

Skaar Norway endte på et resultat på 8,4 millioner kroner før skatt i 2020.

Selskapets eiere er familien Skaar, med 80 prosent, og daglig leder Trond Ole Hjortland med 20 prosent. Sammen deler de fem millioner kroner i utbytte – uforandret fra 2019.

Skaar Norway har en bokført egenkapital på 24,7 millioner kroner. Selskapets viktigste eiendel er 27,2 prosent av aksjene i Svanøy Havbruk, som også er selskapets største leverandør.

Skaar Norway 2020 2019 Endring
Omsetning 356,8 396,7 -10,1 %
EBIT 8,5 7,9 7,6 %
Resultat før skatt 8,4 8,8 -4,5 %
Driftsmargin 2,4 % 2,0 %
Alle tall i millioner kroner