Om noen måneder velger Namdal Rensefisk ut første generasjon stamfisk av rognkjeks

Nyheter
863

Namdal Rensefisk åpnet verdens første avlsanlegg for rognkjeks i januar. Av 20.000 individer er det nå rundt 2.000 igjen i den siste utvelgelsesprosessen.

Det skriver Namdalsavisa.

Stasjonen, som ble bygd i tett samarbeid med AquaGen, skal en gang rundt mars/april velge ut første generasjon stamfisk. I dag har yngelen vokst til omkring 1,7 kilo. Hvor mange foreldre som står igjen, er ennå ikke avklart.

– Det er i hovedsak to egenskaper vi ser etter når vi velger ut nye foreldre, individer med god helse og dem som er best til å spise lus, sier seniorforsker i AquaGen, Maren Mommens.

Namdal Rensefisk er eid av Bjørøya, Mowi, Midt-Norsk Havbruk, Emilsen Fisk, Nova Sea og AquaGen, og leverer årlig omkring to millioner rognkjeks på rundt 50 gram hver. Fra 2021 vil altså denne rognkjeksen være av egen avl.

– Det er utrolig utfordrende og spennende å være med på slikt nybrottsarbeid, sier produksjonsbiolog Nina Iversen, som legger til at det også gjøres andre forsøk utover utvelgelse av individ.

Ole Martin Løfsnæs, som er driftsleder ved Namdal Rensefisk, sier det blant annet skal forskes på hvilke av de utvalgte individene som står igjen til slutt, som i praksis viser seg å være best egnet.

– Den største forskjellen fra hvordan avl ble gjort da og nå, er at vi har fått enormt mye bedre verktøy for å kartlegge og identifisere de genetiske markørene vi ser etter, sier han.