Økte salgsinntekter, men slankere marginer for Vågen Seafood

Nyheter
0

Filetprodusenten på Sekkingstad, på vestsiden av Sotra, så topplinjen øke ifjor, men marginene ble slanket.

Salgsinntektene este ut til 139,8 millioner kroner for foredlingsbedriften ifjor. Det holdt til et driftsresultat på 4,2 millioner kroner.

Idar Kåre Sekkingstad. Foto: Trine Forsland

Vågen Seafood er 50/50 eid av Idar Kåre Sekkingstad og Odd Kåre Sekkingstad, gjennom holdingselskapene Giljeholmen og Kosek. Duoen tar ut tre millioner kroner i utbytte for regnskapsåret 2021, ned fra rekordhøye syv millioner kroner året før.

Vågen Seafood hadde ved årsskiftet en bokført egenkapital på 7,7 millioner kroner av en balanse på 20,7 millioner kroner.

Selskapet sysselsetter totalt 14,5 årsverk.

iLaks har forsøkt å få en kommentar fra Idar Kåre Sekkingstad til fjorårsresultatet for Vågen Seafood.

Vågen Seafood 2021 2020 Endring
Omsetning 139,8 125,1 11,8 %
EBIT 4,2 5,9 -28,8 %
Resultat før skatt 4,2 5,9 -28,8 %
Driftsmargin 3,0 % 4,7 %
Alle tall i millioner kroner