Økte lasersalget med 139 prosent: – Et gjennombrudd

Nyheter
862

Nå tjener Stingray Marine Solutions endelig penger.

Etter å ha gått med underskudd hvert bidige år siden oppstart, bokførte Stingray et komfortabelt overskudd i 2018. Resultatet er oppnådd etter et år med kruttsterk salgsvekst.

Gjennombrudd
«Selskapet har i 2018 hatt et betydelig gjennombrudd i markedet. Stadig flere oppdrettere ser nå fordelen med å benytte laser som kontinuerlig metode for å holde lakselusnivåene nede; og dermed bidra til redusert reproduksjon av lakselus,» skriver osloselskapet i sin årsberetning.

– Stingray har vært gjennom en solid utvikling fra 2017 og gjennom fjoråret, med mer enn dobling av omsetningen. Selskapet har vokst kraftig både når det gjelder antall ansatte og i utbredelse av installerte lasernoder. Nye oppdrettskunder ser verdien av forebyggende og skånsom lusebehandling, samtidig som eksisterende kunder utvider til flere lokaliteter, sier  administrerende direktør John Arne Breivik til iLaks.

– Tidligere år har selskapet investert kraftig i utvikling av organisasjonen og produktet, slik at kritisk masse kunne oppnås både i produksjonseffektivitet og i inngåtte kontrakter, noe som sikrer inntekter i fire år fremover. Det gir økt forutsigbarhet for satsingene videre, samtidig som det gir sikkerhet for tettere oppfølging av våre kunder.

Tresifret
Stingray sikter nå på å passere 100 millioner kroner i årlig salg.

– Ambisjonene er å passere tresifret millionbeløp på omsetningen og trygge et forventet overskudd på over ti prosent av omsetningen. Fjorårsresultatet er dermed et steg i riktig retning for å levere havbruksteknologi i verdensklasse. Midlene blir i sin helhet investert i nye tjenester på samme maskinvare, slik at våre kunder får ennå tydeligere merverdi på sine investeringer i Stingray-systemet i årene som kommer. Derfor tilbyr vi også en rekke nye applikasjoner gjennom 2019 som vil bidra til nettopp dette, fortsetter Breivik.

Ved årets utgang hadde Stingray en totalbalanse på 107,2 millioner kroner og en bokført egenkapital på 69,3 millioner kroner.

Viktig
Aksjemajoriteten i Stingray er kontrollert av de ansatte gjennom Beck Engineering, der gründer Esben Beck er største aksjonær. Beck fikk nylig pallplass i European Inventor Award i Wien.

– Begivenheten er viktig for alle oss som jobber i Stingray, selv om vi ikke fikk med førsteplassen hjem, uttalte Esben Beck etter prisutdelingen.