Økte kostnader på Shetland og Canada spiser av Grieg-resultatet

Nyheter
494

Biologiske utfordringer utenlands.

Grieg Seafood oppnådde i andre kvartal en omsetning på 2,2 milliarder kroner, som er uendret fra samme kvartal i fjor. Selskapet endte videre på en EBIT før biomassejustering på 309 millioner kroner, ned fra 426 millioner kroner i Q2 2018, og en EBIT per kilo på 18,07 kroner.

Resultatnedgangen skyldes at kostnader, drevet av biologiske utfordringer på Shetland og Canada, økte sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor.

Ifølge Grieg Seafood er det fortsatt utfordringer med gjellesykdom hos laks og med alger på Shetland, men den biologiske tilstanden er under forbedring. Selskapet fortsetter de å jobbe systematisk med å øke robustheten på smolt på Shetland, og overlevelsen på smolten som er satt ut i år, er økende.

I Canada har selskapet hatt utfordringer knyttet til alger, plankton og lave oksygennivå, som har påvirket produksjonen negativt i kvartalet.

– Dette viser viktigheten av overvåking og bruk av luftingssystem for å minimere påvirkningen. Vi er fremdeles i de tidligere stadiene i å utføre våre prioriteringer, og vi forventer fortsatt vekst og operasjonelle forbedringer fremover, sier konsernsjef Andreas Kvame.

I Norge derimot går det bedre.

– Grieg Seafood fortsatte å oppleve sterk vest og biologiske fremganger i Rogaland og Finnmark under andre kvartal. Med et stødig fokus på våre operasjonelle prioriteringer, har vi økt biologisk kontroll med forebyggende innsats og oppnådd en mer effektiv utnyttelse av våre konsesjoner, sier Andreas Kvame.

Slaktet 21.800 tonn
Totalt slaktet selskapet 21.800 tonn sammenliknet med 22.570 tonn i andre kvartal i 2018. Selskapet forventer å slakte 82.000 tonn i 2019.

Forventet slaktevolum for tredje kvartal er 20.200 tonn – fordelt slik:

Rogaland: 2.800 tonn
Finnmark: 10.600 tonn
Shetland: 3.500 tonn
Canada: 3.200 tonn

Selskapet opplyser at de er fortsatt trygge på å nå målet 2020-målet på 100.000 tonn slakt med kostnad på eller under industriens gjennomsnitt, med kostnadsmål om 37,90 kroner per kilo.

Kjøpte nordnorsk smoltbedrift
Under kvartalet ble det satt ut 7,1 millioner smolt, med en snittvekt på 201 gram. Det er planlagt å sette ut mellom 26 og 28 millioner smolt i 2019, med en snittvekt på 190 gram.

Ifølge Kvame er postsmolt-strategien i rute, og han viser til at selskapet har kjøpt 50 prosent av Hasvik-bedriften Nordnorsk Smolt, som iLaks omtalte i begynnelsen av denne måneden. Resterende 50 prosent er kjøpt av Norway Royal Salmon.

Grieg solgte 20 prosent av laksen på fastpriskontrakter i kvartalet. For året totalt er 20 prosent av laksesalget kontraktfestet.