Økt vaksinesalg i februar

Nyheter
1020

Vaksinesalget var betydelig større i årets to første måneder enn i samme periode i fjor. Det er økning både for multivaksiner og PD-vaksiner.

– I løpet av de to første månedene i år (YTD) er det gått ut 37,6 millioner flerkomponent vaksinedoser. Det er hele 10 millioner flere enn i samme periode i fjor, sier markedssjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i en kommentar.

Februar endte i likhet med januar med en oppgang i salg av flerkomponentvaksiner til laks. Det ble solgt 14,5 millioner doser flerkomponentvaksiner i februar, mot 11 millioner doser i februar 2017.

Løpende statistikk viser også vekst
De siste 12 månedene (MAT) er det solgt 337,6 millioner vaksinedoser, omlag 35 millioner flere doser enn i samme periode året før.

– Fortsatt er det det høye vaksinesalget på forsommeren i fjor som utgjør den største veksten i løpet av disse tolv månedene. Men også den sterke starten på året i år bidrar til å dra tallene opp, sier Sævareid.

Tallene for vårutsettet isolert viser at det i perioden oktober-februar ble solgt 115,5 millioner multivaksinedoser. Til sammenligning ble det i perioden oktober 2015-februar 2016 solgt 111,4 millioner doser.

Ettersom en produksjonssyklus varer mellom 12 og 18 måneder, sammenlignes utsettene partallår mot partallår og oddetallsår mot oddetallsår.

ILA-vaksine i tillegg
Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD). Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Vaksinerer mer mot PD
Også PD-vaksineringen har fått en kraftig start på året. I februar ble det solgt 2,55 millioner doser PD-vaksiner, mens det i februar i fjor bare ble solgt 110 000 doser.

– Februar har tradisjonelt vært en måned med svært lite PD-vaksinering. Men med hele fem PD-vaksiner i markedet, er tidspunktet for PD-vaksinering ikke like satt som det var tidligere. Vi kommer nok til å se en spredning i tidspunkt for PD-vaksineringen, og i tillegg også at flere fisk blir vaksinert mot PD oppover kysten, sier Ingebjørg Sævareid i MSD.

Hittil i år (YTD) er 8,45 millioner fisk vaksinert mot PD, mot 2,3 millioner fisk for ett år siden. Går vi ytterligere ett år tilbake i tid til 2016, ble 5,5 millioner fisk vaksinert mot PD i årets to første måneder.

– Spesielt i Møre og Romsdal, men også i Sogn og Fjordane og i Rogaland, er utsettene av smolt større i partallsår enn i oddetallsår, noe som kan bidra til å dra PD-salget opp sammenlignet med 2017. Disse tre er alle fylker der oppdretterne tradisjonelt har vaksinert mot PD, sier Sævareid.

De siste 12 månedene (MAT) er det solgt nesten 134 millioner doser PD-vaksine, mot 108 millioner doser i samme periode 2016-2017.